Resultats

1.Perquè era el material més resistent.

2.La de palla.

3.Perquè la palla, al ser un material fàcil de manejar acabaria més ràpid.

4.Perquè és un material resistent.

5.Perquè hi havia una olla amb sopa molt calenta, i el llop quan va intentar entrar per la xumaneia, és va cremar.

(6,7,8 respostes obertes).